KONTAKTNÉ ÚDAJE

MAJA CREATIVE, s.r.o.
Štefánikova 171, 941 11 Palárikovo, Slovensko

Telefón: 0907 063 211
E-mail: info@svietim.sk

INFO LINKA - PRACOVNÁ DOBA

Pondelok - Piatok - 9.00 - 19.00

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: MAJA CREATIVE, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Štefánikova 171, 941 11 Palárikovo

IČO: 47536608
DIČ: 2023946947 (neplatiteľ DPH)

Subjekt je zapísaný dňa 26.11.2013 v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka 36013/N.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK22 1100 0000 0029 2087 6039
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Číslo účtu: 2920876039 / 1100

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50  Nitra 1, Slovenská republika

Telefón: +421377720216
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk